Złącze pomiarowe na pomiar półpośredni.

Przystosowane do montażu na słup, z kominkiem od góry do wprowadzenia przewodów.
Wykonywane z blachy stalowej lub aluminiowej