Dostępne są obudowy węzłów redukcyjno-pomiarowych w formie natynkowej, podtynkowej oraz wolnostojącej. Wykonane z blachy aluminiowej lub stalowej. Do układów niskociśnieniowych obudowy w kolorze żółtym, do układów wysokociśnieniowych obudowy w kolorze niebieskim z żółtym pasem.

Gazomierz Typ szafki Wymiary
A B C
G10 1 800 600 300
G16 1 800 800 300
G25 2 1050 900 400
G40 2 i 2a 1400 1200 600
G65 2 i 2a 1500 1400 600
G100 2 i 2a 1200 1600 600
G250 2 i 2a 1300 1700 600
3 600 600 250
4 600 600 250
5 600 600 -
6 600 400 -
7 600 400 250