Złącza pomiarowe ZNP-1 (600x400)
Złącza pomiarowe na bazie obudów termoutwardzalnych, podtynkowe, natynkowe, wolnostojące.
Dostarczamy obudowy puste, z płytą montażową i kompletnie wyposażone